Dějový vývoj série v budoucnu

 

     Vzhledem k tomu, že dílů po čísle 1600 už se u nás nejspíš nikdy nedočkáme, rozhodl jsem se napsat článek o tom, jak se bude série v budoucnu vyvíjet. Zaměřil jsem se přitom na období, které následovalo krátce po smrti Drákuly II. Jedna éra tedy končí a místo ní začíná úplně nová. Té dominuje především nový mocný protivník Matthias, zvaný také Syn temnoty. Matthias je vysoce postaveným služebníkem samotného Lucifera, který nad ním drží ochrannou ruku. Tento nepřítel představuje přímý protipól Johna Sinclaira, Syna světla. Matthias se zodpovídá pouze Luciferovi a podle potřeby může čerpat jeho nezměrnou moc. Díky tomu už jednou dokázal odolat i Johnovu kříži. Lovec duchů má s tímto protivníkem velké potíže a zatím na něj pořád nebyl schopen nijak vyzrát. K Johnovým dalším významným nepřátelům patří upírka Justine Cavallová. Ta už byla předtím nějaký čas na jeho straně, jenže teď se opět přidala na stranu zla. Justine by chtěla pokračovat v díle svého někdejšího spojence Drákuly II. a právě kvůli tomu je pro lovce duchů velmi nebezpečná. Dalším velkým nepřítelem je Rasputin. O tomto ruském mnichovi už se John v minulosti leccos dozvěděl a nyní mu musí čelit osobně. Rasputin má velké znalosti v oblasti černé magie a boj proti němu tak není ani zdaleka jednoduchý. Navíc má k dispozici spoustu oddaných služebníků. Další, s kým má John problémy, je nový vlčí protivník Lykaon. Ten se nemá příliš v lásce s Fenrisem a snaží se s ním bojovat o moc. To jej pak staví také proti Morganě Laytonové, která Fenrisovi oddaně slouží. Lykaon rozhodně není žádná lehká váha a John s ním má velké problémy. Kromě toho jsou zde ještě zlí andělé Nephilimové. Ti žijí ve svém vlastním světě zvaném Město andělů. Lovec duchů už se na toto místo dostal a měl tak možnost si jej prohlédnout. Jak sami vidíte, je toho opravdu hodně. Nyní bych se rád zaměřil na jednotlivá témata zvlášť. U každého z nich uvedu i nějaké důležité díly a to, co se v nich stalo. Můžeme tedy začít.

     Matthias se poprvé objevil už před smrtí Drákuly II. Bylo to v díle 1575 - Luzifers Angriff (Luciferův útok). Už tady byl předním služebníkem Lucifera a velice nebezpečným protivníkem. Skutečnou moc ovšem získal až po Mallmannově smrti a to v díle 1662 - Der Engelfresser (Požírač andělů). V tomto díle udělá Lucifer z Matthiase Požírače andělů a tím zároveň také Syna temnoty, přímý protipól Johna Sinclaira. Hned v následujícím díle 1663 - Die neue Hölle (Nové peklo) se poprvé objevuje démonická říše zvaná Nové peklo. Jedná se o úplně nový svět, který vytvořil samotný Lucifer a přebývá v něm mimo jiné také Matthias. John se pak s Požíračem andělů střetne v přímém souboji a použije proti němu plně aktivovaný kříž. Matthias však načerpá plnou sílu Lucifera a díky tomu dokáže moci kříže odolat. Lovec duchů pak musí povolat na pomoc čtyři archanděly, kteří Syna temnoty nakonec zaženou na ústup. Matthias se pak později objeví například v díle 1690 – Die Schwelle zum Jenseits (Na prahu onoho světa). V tomto příběhu dokáže proměnit obyčejné lidi v démonické zabijáky, na které navíc nereaguje Johnův kříž. Matthias se pak objevil ještě v mnoha příbězích včetně toho dvoutisícího. K jednomu z jeho nejnovějších výstupů došlo v dílech 2099 – Engelssturz (Pád andělů) a 2100 – Friedhof der blutenden Gräber (Hřbitov krvácejících hrobů). Zde se tento Syn temnoty spojil se zlými vraždícími anděly a nechal je řádit ve světě lidí. Uvidíme, jak se zápletka s Matthiasem vyvine dál.

     Justine Cavallová teď stála poměrně dlouho na Johnově straně. Dokonce mu pomáhala při konečném souboji s Drákulou II. Po jeho smrti se zapřísáhla zničit všechny jeho služebníky zvané poloupíři. Jedná se o bytosti, které mají všechny nadlidské schopnosti upírů, ale zároveň nemají jejich slabiny. Jsou například odolní vůči slunečnímu světlu a tak podobně. Justine se postupem času podaří pozabíjet celkem značné množství těchto nových upírů. Mnozí z nich se ovšem připojí k Matthiasovi a usadí se v Novém pekle. Justine pak společně s Johnem a jeho přáteli dál pokračuje v boji proti upírům a jiným démonickým bytostem. Vše se však změní v díle 1706 - Lockvogel der Nacht (Volavka noci). Ukáže se, že Spuk má ve své říši duši Drákuly II. Pán říše stínů kontaktuje Justine a dá jí zajímavou nabídku. Upírka má možnost do sebe vstřebat Drákulovu duši a stát se tak vládkyní všech pijáků krve. Justine neodolá lákavé možnosti vládnout svému upířímu druhu a nabídku nakonec přijme. Když do ní pak vstoupí Drákulova duše, upírka se ihned obrátí na stranu zla a opět se stane Johnovou protivnicí na život a na smrt. Od té doby se Justine snaží vytvořit nové upíří království. Pořád se jí to však nedaří a to především díky iniciativě lovce duchů. Upírka se ho proto neustále snaží zlikvidovat. Jejich souboj pokračuje dál a je otázkou, kdo z něj nakonec vyjde jako vítěz.

     Rasputin pro Johna není nikým neznámým. V minulosti už měl co dočinění s jeho duchem. Nyní to vypadá, že se tento zesnulý ruský mnich opět přihlásil o slovo. V díle 1695 - Rasputins Erben (Rasputinovi dědicové) se poprvé objeví skupina lidí, kteří se přihlásí k Rasputinově odkazu a chtějí dál pokračovat v jeho díle. Jejich vůdcem je jistý Ivan Smarow. John se s tímto spolkem utká, ale nepodaří se mu jej zneškodnit. To má pak do budoucna neblahé následky, jelikož se Rasputinovým dědicům podaří svého mistra znovu oživit. K tomu dojde v díle 1712 - Verflucht bis in den Tod (Prokletý až do smrti). Od této chvíle se Rasputin stává jedním z Johnových úhlavních nepřátel. Tento protivník je velmi nebezpečný a ovládá nejen magii, ale také alchymii. Rasputin se objevil již v mnoha příbězích a k jednomu z jeho nejnovějších výstupů došlo například v dílech 2079 - Die Rasputin-Offensive (Rasputinova ofenziva) a 2080 - Das Frankenstein-Protokoll (Protokol Frankenstein). Tento protivník je nebezpečný mimo jiné i proto, že dokáže pokaždé vyrukovat s něčím jiným. Jeho plány jsou Johnovi nejasné a právě to jej znepokojuje. Uvidíme, co přinesou další díly.

     Jedním z Johnových nejnovějších protivníků je Lykaon. Ten je také dalším zástupcem vlčích nepřátel lovce duchů. Lykaon ovšem není žádný obyčejný vlkodlak. Jedná se o vysoce postaveného démona, který soupeří se samotným Fenrisem. Poté, co byla v díle 2115 zabita Morgana Laytonová, by se mohl Lykaon stát Johnovým hlavním vlkodlačím soupeřem. Našlápnuto k tomu má více než dobře. Dále bych se ještě zmínil o díle 1697 - Aibons Echsenfalle (Ještěří past v Aibonu). Zde totiž dojde k poměrně významné události. Zlý druid Guywano je konečně zabit. S jeho smrtí skončí i nadvláda zla nad částí Aibonu a konečně v této říši nastane klid a mír. Dalším zajímavým tématem, které se teď v sérii objevuje, jsou ptačí lidé. K těm má blízko okřídlená dívka Carlotta, která patří k Johnovým přátelům. Ptačí lidé jsou lidské bytosti, které mají na zádech velká křídla. Nakonec jsou tu ještě kříženci andělů a lidí zvaní Nephilimové. O těch se poprvé dozvídáme v díle 1621 - Die Verdammten (Zatracení). Jedná se o potomky Grigorijů, zavržených andělů, kteří se zapletli s lidskými ženami. Nephilimové si postupem času vytvořili svůj vlastní svět, kterému říkají Město andělů. O něm se poprvé dozvídáme v díle 1647 - Engelstadt - Höllenstadt. Ačkoliv by se to na první pohled nemuselo zdát, Nephilimové jsou většinou zlí a velice nepřátelští vůči obyčejným lidem. Občas dokonce nějakého člověka unesou a nechají ho pak ve své aréně bojovat o život. Zápletka s Nephilimy patří k vedlejším dějovým liniím a čas od času se k ní vyprávění stočí.

     To by bylo k současnému dění v sérii asi tak vše. Doufám, že vás alespoň některá z nových dějových linií zaujala. Myslím, že je dobré, když se v sérii objeví nějaká nová a neobvyklá témata. Určitě to nemůže být pořád dokola jen o tom samém. Po dlouhém období Drákuly II. tu zkrátka máme zase něco trochu jiného. Důležité je především to, že se opět objevují nějaké nové nápady. Uvidíme, jak se děj vyvine v budoucnu. Z nových autorů, kteří teď sérii píšou, je takovým nejvýraznějším Ian Rolf Hill, skutečným jménem Florian Hilleberg. Právě jeho příběhy patří k těm dějově nejdůležitějším a tento autor začíná v poslední době sérii dominovat. Florian Hilleberg je přitom dlouholetým fanouškem série a sám vlastní skutečně rozsáhlou sbírku sešitů a knížek. Do série samozřejmě pořád ještě přispívá také její duchovní otec Jason Dark. Ten prozradil, že by si ještě přál napsat díl 3000, tak uvidíme, jestli se mu to nakonec splní. Každopádně budu dál se zájmem sledovat, jak se dění v sérii vyvine. Doufám jen, že to bude vývoj tím správným směrem.

 

Zpět